door Menno van der Beek, 25 december 2017

 

Een oude Europeesche traditie deelt het jaar alternatief in, aan de hand van kerkelijke mijlpalen, met cycli rond Kerst en Pasen en losse hoogtepunten tussendoor. Liter volgt dit schema losjes, met oog voor actualiteit en vrije associatie, in gedichten die u op de passende tijd op LeesLiter.nl terug kunt vinden. In deze rij, een gedicht voor Kerst, de dag, waar heel advent in het donker naar uitgekeken is.

 

Gedicht voor Kerst 

Lees gedichtGedicht voor Kerst

 

Wij gingen met de bus, een oude vriend en ik,

via Maastricht naar Aken, naar het oude graf

van Karel de Grote. Ik reisde voor niks

 

omdat hij met zijn blindenstok juridisch recht had

op begeleiding. Dus hoorde ik hem aan

en knikte af en toe. Hij praat soms iets te hard,

 

maar onzin is het niet: omdat we naar een keizer gaan

komt hij op de Romeinen. Met galmende stem

haalt hij beroemde regels van de schrijver Lucas aan:

 

‘En het geschiedde in diezelfde dagen dat

er een gebod uitging van keizer Augustus, dat

de gehele wereld beschreven zou worden.”

 

En in het origineel staat dus Caesar Augustus,

stelde hij vast. Dat was toen nog geen titel

maar een naam. Augustus was geadopteerd, en dus

 

heette hij Caesar. Keizer was hij niet,

dat is er later van gemaakt. De buschauffeur keek om

en knikte in zijn richting. Alsof mijn vriend dat ziet.

 

De hele bus heeft het gehoord: dit was misschien wel voor het eerst

sinds ooit het koor van engelen, dat nieuwe informatie vrijkomt.

 

Menno van der Beek 2017 

Submit to FacebookSubmit to Twitter