Sinds januari 2012 is Willem Jan Otten gastschrijver van literair tijdschrift Liter. Hij volgde Oek de Jong op; in 2013 is Marcel Möring gastschrijver. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 19 december 2012 in de Biltse boekhandel Bouwman las Otten voor uit zijn met grote vaart geschreven (medische) roman in verzen De vlek. Bij die gelegenheid vertelde hij over de aanleiding tot het boek, iets waarin hij ook in de maarteditie van 2012 (uitverkocht, binnenkort op leesliter.nl) enige inzage had gegeven.

Vanaf 2013 zal Willem Jan Otten in een nieuwe rubriek Engelstalige gedichten vertalen en vertolken die allemaal gericht zijn aan een u, zogenaamde ‘gerichte gedichten’. Deze poëziesoort (wordt de lezer aangesproken, wordt er gebeden, het is nooit helemaal duidelijk) beoefent hij zelf in zijn bundel Gerichte gedichten, net als De vlek verschenen in 2011. We verwachten werk van John Berryman (‘Eleven Adresses to the Lord’), Denise Levertov, John Donne en vermoedelijk Emily Dickinson.

 

In juni droeg Otten een beschouwing over Ida Gerhardt bij, in september was er veel nieuwe poëzie (Liter 67, verkrijgbaar), waaronder twee huwelijksgedichten, en de decembereditie over literaire bekeringen (Liter 68, idem) is zonder het denkwerk en de tips van Willem Jan moeilijk denkbaar. 

Van De vlek verscheen een diepgaande analyse door Jaap Goedegebuure, die het werk onder andere in verband brengt met het verhalende gedicht Awater van Nijhoff. Het hele jaar door deden redacteuren verslag van hun herlezing van delen van Ottens uitgebreide oeuvre, met een voorkeur voor het proza en de essays. In de decembereditie gaat Johan Sonnenschein in op een aan Elisabeth Eybers opgedragen gedicht van Otten. 

Al in Liter 1 (1998) verscheen een analyse van Ottens toneelstuk De nacht van de pauw, door de jaren gevolgd door andere reacties op zijn nieuwe toneel. Met enige spanning volgt de redactie wat Willem Jan Otten met Paulus ‘doet’. Hij schreef er een mooi (gericht) gedicht over, maar koesterde ook ooit het plan om deze wonderlijke wereldveroveraar op het toneel te brengen. Wat gebeurde er in Damascus, wat deed het met Paulus dat hij werd opgenomen in de kring die hij verfoeide en vervolgde – en kun je dat tonen naast beschrijven? Liter wacht af.

Submit to FacebookSubmit to Twitter