Literair tijdschrift Liter is door het Nederlands Letterenfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds beloond voor zijn toekomstplannen met een subsidie van € 25.000. De redactie krijgt twee jaar de tijd om met dit geld de plannen uit te voeren. De redactie van Liter is de beide fondsen zeer erkentelijk voor het vertrouwen dat in de plannen is gesteld.

 

Toekomstplannen: Kwartliter

De plannen van Liter richten zich op bereik en innovatie. Het tijdschrift timmert binnen een redelijk beperkte doelgroep al vijftien jaar aan de weg, maar de potentie is groter. Daarom richt de redactie zich de komende jaren op een groter bereik en meer abonnees. Digitalisering is daarbij cruciaal. Het verruimt de mogelijkheden van Liter en biedt meer direct contact met lezers. Daarbij zullen de website van Liter en sociale media meer gebruikt worden als verlengstuk van het tijdschrift, bijvoorbeeld door digitale poëzie. Een goed voorbeeld hiervan is het filmpje dat Liter maakte voor de aanvraag van deze subsidie. 

Deze middelen worden ook extra ingezet als broedplaats voor nieuwe ideeën, Zeer Korte Verhalen, discussie over de inhoud van Liter en andere afgeleiden van het tijdschrift. Een bijzonder onderdeel van de plannen wordt Kwartliter, een online kwartaaluitgave met daarin bijdragen met een sterk digitaal karakter. 

Bovendien komen alle verschenen nummers van Liter in een archief beschikbaar op de website en komt er een mobiele website.

 

Initiatief Literaire Tijdschriften

Het geld en het plan zijn onderdeel van het Initiatief Literaire Tijdschriften, dat beide fondsen begonnen na een oproep van schrijver Arnon Grunberg in De Volkskrant. Die deed dat nadat de vorige regering besloot de subsidies voor literaire tijdschriften weg te bezuinigen. De fondsen stelden in totaal

€ 100.000 beschikbaar, te verdelen over plannen van een aantal literaire tijdschriften. 17 tijdschriften dienden hun plannen in, waarvan er in een eerste ronde 11 afvielen. Van de 6 finalisten zijn er 4 beloond met € 25.000. Behalve Liter zijn ook de literaire tijdschriften Hollands Maandblad, Das Magazin en Terras gehonoreerd.

Uit het juryrapport: ‘Liter is een inhoudelijk sterk tijdschrift met een levensbeschouwelijk karakter, dat zich duidelijk als zodanig presenteert. Liter heeft vergaande vernieuwende plannen op het gebied van digitalisering (…). De redactie zoekt bewust de dialoog met de lezers, die ook op inhoudelijk niveau ideeën kunnen aandragen. Liter wil inzetten op een optimale interactie tussen het digitale platform, sociale media en het tijdschrift. (…) Met de subsidie kan Liter de uitwerking van deze plannen bewerkstellingen en vormgeven.’

Submit to FacebookSubmit to Twitter